Soma Mantolama,Akhisar Mantolama,Manisa Mantolama Yapımından Sonra Enerji Kimlik Belgesi Veriyoruz

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını[…]

Read more